Saturday, July 9, 2011

USUL 20 (1-6)

Assalamualaikum...

USUL 20 ini adalah pengisian program KITA semasa daurah di Kuang dahulu. Secara amnya, USUL 20 ini diasaskan oleh Imam Hassan Al-Banna. Beliau seorang yang sangat genius. Usul ini menjadi panduan dan rujukan permasalahan-permasalahan yang berlaku pada zaman IHAB. Namun, ia masih digunapakai oleh kita sehingga sekarang kerana permasalahan-permasalahan yang berlaku pada pada masa kini masih releven dengan ketika zaman IHAB dahulu. Jadi, kita mengambil usul ini sebagai panduan kita untuk menjadi rujukan terhadap permasalahan umat sekarang ini.

USUL PERTAMA

Islam adalah menyeluruh, mencakup semua bidang hidup; Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan ummat. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah
atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.

Banyak perkara yang dibincangkan mengenai usul pertama ini. Untuk pengetahuan, terdapat 22 elemen dalam usul ini dan pada setiap elemen-elemen, ia saling berkait antara satu sama lain. Jika anda ingin memahaminya dengan lebih lanjut, silalah berdikusi dengan ustaz-ustaz anda kerana amat panjang lebar pengulasan tentang usul pertama ini jika ingin dibandingkan dengan usul-usul yang lain. Usul pertama berakhir lebih kurang pukul 4.30 petang. Kami bersiap-siap untuk solat Asar. Selepas solat Asar, kami menyambung pengisian seterusnya iaitu usul kedua.

USUL KEDUA

Bagi seorang Muslim, Al-Quran dan hadis adalah menjadi sumber untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah bahasa Arab, dengan tidak memberat dan meringankan. Hadis pula difahami melalui periwayat-periwayat hadis yang dipercayai.

Secara keseluruhannnya, usul ini adalah tentang selepas kita mengetahui usul yang pertama, di mana kita nak rujuk semua itu, sudah terang lagi bersuluh, daripada Al-Quran dan As-sunnahlah. Ada juga sumber rujukan lain seperti qias dan ijtihad tapi semua itu datang dari dari dua sumber premier itu juga. Pada malam harinya, selepas solat magrib kami membuat tasmi’ di mana kami dikehendaki mempedengarkan hafazan kami. Aku masih lagi belum lancer menghafalnya tapi aku masih cuba. Aku memberanikan diri menperdengarkan bacaan di hadapan Naqibku iaitu Abdullah Zubayr. Alhamdulillah, walaupun masih sangkut-sangkut bacaanku tetapi bolehla.

Kemudian, selepas solat ‘isyak, kami meneruskan pengisian dengan usul yang ketiga sehingga usul keenam.

USUL KETIGA

Iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendakinya, manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kassyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat. Perkara-perkara tersebut hanya dapat
diterima dengan syarat perkara-perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan nas syariat.

USUL KEEMPAT

Jampi, mentera, mengaku mengetahui perkara ghaib dan seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi dari ayat Al- Quran atau jampi-jampi yang diterima dari Rasulullah (s.a.w)

USUL KELIMA

Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan pengertian lain, demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat
tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat.

USUL KEENAM

Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah (s.a.w) yang bersifat maksum. Perkataan para salihin yang dahulu (salaf soleh) mesti kita terima jika bersesuaian dengan Al-Quran dan hadith. Jika tidak, maka Al-Quran dan Hadithlah ikutan kita yang utama, tetapi kita tidak melemparkan kecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah khilafiah. Kita serahkan mereka dengan fiat mereka masing-masing kerana mereka telah melakukan sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan.


Sebenarnya banyak isi-isi penting yang diperoleh daripada pegisian pada kali ini. Tetapi susah untuk diterangkan di sini kerana ia sangat panjang dan lebar. Harap-harap sesiapa yang ingin mempelajari usul-usul 20 ini tidaklah hanya membaca buku atau ebook kerana ia akan jadi sebagai ilmu semata-mata. Kita mungkin susah untuk memahami isi sebenar usul-usul tersebut. Jadi, jika boleh carilah seseorang yang arif untuk menyampaikannya kepada anda dan orang lain, insyaAllah. Pengisian kali ini berhenti di sini sahaja. Ada masa di lain waktu insyaAllah ia akan disambung semula. Alhamdulillah.

No comments: